مجمع عمومی فوق العاده

majma_logoقابل توجه اعضاء محترم انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون

با سلام و احترام

بدینوسیله به اطلاع می رساند مجمع عمومی فوق العاده به منظور انتخاب بازرس قانونی و ویرایش اساسنامه در مکان و زمان زیر برگزار می گردد. نظر به اینکه این جلسه با حضور اعضاء رسمیت می یابد از شما تقاضا می گردد در این جلسه حضور به هم رسانید، حضور شما به تداوم برنامه های انجمن کمک می نماید

Place: International center in U of A

Date:  Saturday, June 15, 2013

Time:  7:00 pm to 9:00 pm

International Center Map

 

 توضیح: انتخاب بازرس قانونی یکی از موارد مطرح در اساسنامه می باشد که لازم الاجرا است از کسانیکه داوطلب انجام این مسئولیت هستند درخواست می گردد در جلسه مذکور حضور یابند

همچنین برخی از ابهامات اساسنامه که ناشی از اشتباهات تایپی یا ویرایشی است با حضور اعضاء هیئت مدیره ویرایش گردیده است که در جلسه مذکور مطرح و پس از تصویب اعضاء، نهایی می گردد

در جلسه فوق پذیرایی مختصر صورت می پذیرد و به پنج نفر از اعضاء به قید قرعه بلیط تئاتر “یک دقیقه سکوت” اهداء می گردد.

همچنین در اینجا از کلیه کسانیکه علاقمند به حضور در برنامه فوق هستند ولی عضو نیستند یا قصد دارند درجلسه مذکور به عضویت انجمن در آیند دعوت می گردد در این برنامه حضور به هم رسانند، بدیهی است تنها اعضاء می توانند در رای گیری شرکت نمایند.

با احترام

انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون