هیات مدیره سال 2013

همشهریان گرامی

بسیار خوشوقتیم آغاز به کار هیات مدیره جدید انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون را به استحضار برسانیم. در پی اتمام کار هیات مدیره قبلی و انتخابات مجمع عمومی انجمن مورخ 20 اکتیر 2013 خانم‌ها و آقایان زیر به عنوان  اعضاء جدید هیات مدیره انتخاب شدند.

  1.   انصاری – داوود
  2. بردستانی – اکبر
  3. خانیانی – یگانه
  4. دین احمدی – منیژه
  5. قهرمانلو – هوشنگ
  6. امیر سیافی – نسترن
  7. نیک‌سیرت- محمد

  با وقوف به خطیر بودن مسولیت مدیریت انجمن، در حد توان سعی خواهیم نمود تا تلاشهای بی‌وقفه عزیزان و مدیران قبل را ادامه داده و بکوشیم فرهنگ و تاریخ کهن ایران را زنده نگه داریم.
با توجه به ازدیاد روزافزون جمعیت ایرانیان و فارسی‌زبانان مقیم ادمونتون در سالیان اخیر، توجه بیش از پیش به نیازها و خدمات فرهنگی در این حوزه احساس می‌شود. با عنایت به ربع قرن سابقه تاسیس و فعالیت انجمن، توجه ویژه به تقویت و ارتقاء جایگاه انجمن به عنوان تشکل مادر برای حمایت از سایر تشکلات فرهنگی فارسی‌زبان ضروری می‌نماید. در این راستا معرفی و شناساندن انجمن به عنوان نماینده رسمی بخش بزرگی از جمعیت ایرانیان مقیم، به نهادهای فرهنگی شهر ادمونتون کارساز خواهد بود.
بستر‌سازی برای هم‌اندیشی و گفتگوی مفید میان ایرانیان مقیم ادمونتون از طریق جلسات دوره‌ای و ثابت، انعکاس خبری رخدادهای فرهنگی و هنری  از طریق وب سایت و خبرنامه انجمن، برگزاری جشنها و آيین‌های ملی و توجه بیش از پیش به حمایت و ترویج زبان فارسی به نوجوانان و کودکان فارسی‌زبان مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.
با سپاس و  چشمداشت همراهی و همکاری از تمامی شما عزیزان.

انجمن فرهنگی ایرانیان