فرم عضویت داوطلبان مراسم شب یلدا

هموطن گرامی

با توجه به در پیش بودن مراسم جشن شب یلدا از شما دعوت می گردد تا در صورت امکان به صورت داوطلبانه، انجمن ایرانیان ادمونتون را یاری فرمایید. شما می توانید با مراجعه به لینک زیر و تکمیل فرم، آمادگی خود را جهت همکاری اعلام نمایید. امید آنکه با همکاری یکدیگر بتوانیم با برگزاری مراسمی باشکوه، این آیین دیرینه را نزد خود و فرزندانمان زنده نگه داریم.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbr_z5oyXohUbTko8pcWq_9PtrK4yDqs5t3FOBymO6XpVVVQ/viewform