فرم عضویت در کمیته های وابسته به انجمن ایرانیان ادمونتون

هموطن گرامی

هیات مدیره انجمن ایرانیان ادمونتون اقدام به تشکیل کمیته هایی اختصاصی نموده تا با جذب نظرات، سلایق و مهارت های هموطنان عزیز بستری برای ارائه خدمات مناسبتر به جامعه ایرانیان ادمونتون فراهم آورد. لذا بدینوسیله از شما دعوت می گردد تا بر اساس علایق و مهارت های خود در کمیته مورد نظر ثبت نام فرمایید

.به منظور دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص جزئیات فعالیت هر کمیته به لینک زیر مراجعه نمایید

https://www.facebook.com/IranianHeritageSocietyofEdmonton/videos/757982794553118/

 .شما می توانید با مراجعه به لینک زیر و تکمیل فرم، آمادگی خود را جهت همکاری در کمیته مورد نظرتان اعلام نمایید

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYKJo4bkADLxO3Er9VtdNQlwkpvzvhTCZZljCMZ18hd2O9fQ/viewform