نتیجه انتخابات هیات مدیره 2014 به همراه نتیجه اولین جلسه هیات مدیره جدید

انتخابات دوره 15-2014 انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون در تاریخ 25 اکتبر 2014 برگزار گردید و افراد زیر برای دوره آتی هیات مدیره انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون انتخاب گردیدند:

 

  1. سرکار خانم آناهید شاهمرادی
  2. جناب آقای سیاوش صمدی
  3. جناب آقای سیامک مهاجری
  4. جناب آقای آبتین غفاری
  5. جناب آقای محمود نجاتی
  6. جناب آقای محمد نیک سیرت
  7. جناب آقای داود انصاری
اعضای جدید هیات مدیره از سمت چپ به راست: محمد نیک سیرت، محمود نجاتی، آبتین غفاری، داود انصاری، سیاوش صمدی، آناهید شاهمرادی (عکس از رادیو گاهشنود قاصدک)

اعضای جدید هیات مدیره از سمت چپ به راست: محمد نیک سیرت، محمود نجاتی، آبتین غفاری، داود انصاری، سیاوش صمدی، آناهید شاهمرادی (عکس از رادیو گاهشنود قاصدک)

همچنین اولین جلسه دوره جدید هیات مدیره انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون در تاریخ 8 نوامبر 2014 برگزار گردید و در اولین گام مسئولیت های مرتبط با فعالیت هیات مدیره توسط اعضا به شرح زیر تصویب شد:

رئیس هیات مدیره : آقای محمد نیک سیرت

نایب رئیس هیات مدیره : آقای سیامک مهاجری

خزانه دار : آقای محمود نجاتی

مسئول روابط عمومی : آقایان سیاوش صمدی و داوود انصاری

دبیر : آقای آبتین غفاری

بنابر پیشنهاد رئیس هیات مدیره دو برنامه “تبدیل ساختار حقوقی انجمن به سازمان خیریه” و “تاسیس خانه ایرانیان” به اتفاق آرا به عنوان برنامه های بلند مدت انجمن در دستور کار سال کاری پیش رو قرار گرفت. خانم آناهید شاهمرادی مسئول پیگیری امکان‌سنجی و در صورت ضرورت تشکیل کارگروه این امر شدند.