نتیجه مذاکرات هیات مدیره انجمن با مسئولین هتل دلتا

نتیجه مذاکرات هیات مدیره انجمن با مسئولین هتل دلتا

به استحضار می رساند که بدنبال مشکلات ناشی از سرویس نامناسب پیش غذا (نان و کره)، شام و دسر در برنامه جشن سال نو 1395،  اعضاء هیات مدیره انجمن در نخستین هفته پس از مراسم ناخشنودی خود و میهمانان جشن سال نو را بصورت رسمی به اطلاع مدیریت هتل رساندند و خواستار رسیدگی به موضوع شدند. بدنبال آن و طی سه جلسه مذاکره حضوری با مدیریت هتل، ابعاد و علل مشکل مذکور مورد بررسی قرار گرفت. در پایان مدیریت هتل ضمن پذیرش ضعف  در تهیه و توزیع شام  در مراسم جشن سال نو و معذرت خواهی تصمیم خود مبنی بر جبران بخشی از هزینه شام بصورت  پرداخت خسارت را به اطلاع  انجمن رساند.