مطالب توسط IHSE

اساسنامه انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون

اساسنامه انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون تاسیس سال ۱۹۸۷ 1- انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون، انجمنی است غیر انتفاعی که به هیچ گروه، تشکیلات سیاسی، مذهبی و ایدئولوژیکی وابستگی ندارد. 2-  هدف انجمن عبارتست از حفظ  و ترویج و اشاعه میراث فرهنگی ایران در جامعه ایرانیان مقیم ادمونتون و حومه. 3-  منظور از میراث فرهنگی، زبان، ادبیات، تاریخ، […]

درباره انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون

انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون یک موسسه غیر انتفاعی است که هدف آن زنده نگاه داشتن آداب و سنن اصیل ایرانی در بین هموطنان مقیم ادمونتون کانادا می باشد این انجمن در سال ۱۹۸۷ با نظر پرهیز از مسائل سیاسی و مذهبی تشکیل گردیده و با وجود تاثیر مذهب و سیاست بر فرهنگ، از هرگونه ائتلاف […]