احیای جاده ابریشم

سلام دوستان و هموطنان همراه،

و اینک حرکتی‌ دیگر برای اعتلای کشورمان ایران

آیا تا به حال درباره جاده ابریشم شنیده اید؟ ‌جاده ابریشم یک‌ شبکه تجارتی عظیم در گذشته بوده که قسمتهائی از وطن عزیزمان هم در آن مسیر قرار داشته است.

همانطوری که در فایلهای پیوست به صورت مشروح برایتان ارسال میگردد، یک مهندس معماری به نام، آقای یورگ استروسکی، از کلگری که ۳۶ سال سابقه فعالیت در همین زمینه را دارد، تصمیم گرفته که ‌جاده ابریشم را احیا نماید. به این منظور او باید از ایران، ترکیه، ارمنستان، گرجستان و آذربایجان عبور کند و به مرمت کاروانسرا‌ها بپردازد. هزینه‌های این امر هم قرار است از طریق یونسکو و سایر سازمانهای مربوطه و شاید حامیان مالی در این کشورها تامین شود.

از آنجایی که بخشی از این مسیر در ایران واقع شده است، ایشان هماهنگی‌‌های لازم در این خصوص را انجام داده و در ماه آینده راهی‌ ایران هستند. یورگ شنبه این هفته، ۱۰ آگوست به ادمونتون و دانشگاه آلبرتا می آید تا از ساعت ۲-۴ بعد از ظهر برای ما این پروژه‌ (پروژه صلح) را معرفی‌ نماید.

بدینوسیله از همه شما عزیزان دعوت می‌کنم که با حضور گرم خود دست او را بفشارید. او از ما خواسته تا دوستان خود را دعوت کنیم و در این بحث شرکت نمائیم. از آنجایی که کاروانسرهایی که در آن‌ مسیر قرار دارند در تبریز، تهران، مشهد، همدان، اصفهان، یزد، کرمان، شیراز و شوش قرار دارند، از شما تقاضا میگردد اگر میتوانید کسی‌ یا سازمانی را برای حمایت هر چه بیشتر او در این شهرها معرفی‌ نمایید. اگر کسی‌ از شما قادر است با توصیه نامه ای‌‌ کار را در ایران برای او هموارتر نماید کمک بزرگی‌ به این حرکت کرده است. عنوان این سخنرانی‌ Retrofitting the ancient Silk Road می‌باشد.

از دانشجویان، اساتید و همه شما روشنفکران ایران دوست توقع بیشتری برای حضور در این گردهمایی کوتاه مدت داریم.

به امید دیدار همه شما عزیزان در روز شنبه ساعت۲٫

Place: University of Alberta, Electrical & Computer Engineering, ETL E2-001

 

پیوست شماره 1

پیوست شماره 2

پیوست شماره 3

پیوست شماره 4

map