بازارچه خیریه نوروزی

پوستر بازارچه خیریه نوروزیدوستان عزیز
اگر می خواهید وسایل سفره هفت سین را یکجا خریداری نمایید
اگر می خواهید در یک امر خیر شرکت نمایید
اگر دوست دارید با فروش وسایل مرتبط نوروزی، سهمی در کمک به این پرورشگاه داشته باشید
اگر می خواهید فرزندتان خرید شب عید را تجربه کند
اگر دوست دارید در آماده سازی و کمک به این برنامه داوطلب شوید
اگر می خواهید شور و شوق ایرانیان را در کمک به هموطنانشان مشاهده کنید
اگر قصد دارید از این نوع برنامه ها حمایت نمایید
اگر می خواهید با دوستان جدید آشنا شوید
به بازارچه خیریه نوروزی تشریف بیاورید، مطمئنا ً با خاطره ای خوش به منزل خواهید رفت
مکان: Windsor Park Plaza- Mackenzie Hall- 11135 83 Ave
تاریخ: ۱۶ مارچ
ساعت: 13 تا 21
جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل فرمایید
آقای امیرعلی فاخری ۷۸۰۲۲۴۴۰۱۷ و یا خانم لیلا مقتدر مژدهی ۷۸۰۹۶۶۴۰۱۷