انتخابات اعضای جدید کمیته اجرایی انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه آلبرتا (ISAUA)

انجمن  دانشجوبان ایرانی دانشگاه آلبرتا در نظر دارد جهت انتخاب اعضای جدید هیات مدیره انتخاباتی را در تاریخ 20 ژانویه 2014 برگزار نماید. اطلاعات بیشتر را در پوستر و متن زیر که از طرف این انجمن اعلام گردیده می توانید مشاهده نمایید:

با توجه به اعلام آمادگی چند نفر از علاقمندان به حضور در کمیته اجرائی انجمن، خوشحالیم که اعلام کنیم مقدمات یرگزاری انتخابات انجمن فراهم شده است.
بدینوسیله از تمامی‌ دوستان دعوت میشود با حضور خود موجبات برپایی دوباره انجمن دانشجویان ایرانی‌ دانشگاه آلبرتا را فراهم آورند.

اسامی کاندیداهای انجمن دانشجویان ایرانی‌ دانشگاه آلبرتا به شرح زیر
می‌باشد

رضا جنت لو President Candidate
بهزاد جندقی VP Internal Candidate
حسام شاهین VP External Candidate
شهرام فرد VP Operational Candidate
سارا لویمیزاده VP External Candidate
امیرحسین بختیاری VP Finance Candidate

به امید دیدار

ISAUA

Election 2014 - Poster