سیزده بدر

درود،سیزدهم فروردین نزد ایرانیان باستان، روز بارآوری زمین، پیروزی فرشته باران و شکست دیو خشکسالی، از دیرباز گرامی داشته می شد. به همین مناسبت، فرصتی است تا ایرانیان عزیز ادمونتون گرد هم آمده و این روز را گرامی بداریم. انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون از شما دعوت می نماید تا در تاریخ شنبه 5 آپریل مراسم امسال را به صورت گردهمایی دوستانه کنار یکدیگر و در کنار خانواده بزرگ ایرانیان ادمونتون برگزار نماییم و این جشن ملی را پاس بداریملازم به یادآوری است که این مراسم به صورت potluck برگزار می گردد و انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون فقط عهده‌دار اطلاع رسانی این مراسم می‌باشد.
زمان:
شنبه 5 آپریل 2014، ساعت 12 ظهر تا 6 بعدازظهر
مکان:
Site#5, William Hawrelak Park
9930 Groat Road NW
Edmonton, Alberta
T6G 2A8
وبلیام هارلک پارک
Hello,
We are close to Farvardin 13th the Nature day.  Regards to this, let’s get together to celebrate this day.  We would invite you to join the 13 Bedar event on Saturday April 5th.This event would be potluck and IHSE responsibility is just to inform you.  We look forward to see all of you.When:
April 5th, 12:00 to 6:00 pm
Where:
Site#5, William Hawrelak Park
9930 Groat Road NW
Edmonton, Alberta
T6G 2A8