اساسنامه انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون (مصوب 13 سپتامبر 2015)

اساسنامه انجمن فرهنگی ایرانیانادمونتون تاسیس سال ۱۹۸۷

 

اهداف

۱- انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون، انجمنی است غیر انتفاعی که به هیچ گروه، تشکیلات سیاسی، مذهبی و ایدئولوژیکی وابستگی ندارد.

۲-  هدف انجمن عبارتست از حفظ، ترویج و اشاعه میراث فرهنگی ایران.

۳-  منظور از میراث فرهنگی، زبان، ادبیات، تاریخ، انواع هنرها، سنت ها، آداب و رسوم و فرهنگ عامیانه ایرانیان می باشد.

۴-  از آنجا که فرهنگ ملل مختلف بر یکدیگر تاثیر گذار هستند، توجه به فرهنگهای غیر ایرانی و بررسی و شناساندن آنها نیز جزئی از فعالیتهای انجمن می باشد.

 

عضویت

۵-  هر فرد ایرانی یا غیر ایرانی که علاقمند به فعالیتهای انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون بوده و حداقل 12 سال تمام سن داشته باشد می تواند درخواست عضویت در انجمن را نماید. تایید عضویت توسط هیات مدیره به صورت کتبی (ایمیل) به اطلاع متقاضی می رسد.

تبصره: افراد کمتر از هیجده سال حق رای ندارند.

۶- شرط عضويت در انجمن پر كردن فرم عضويت و پرداخت حق عضویت سالانة انجمن فرهنگي ايرانيان ادمونتون بوده و عضویت هر فرد تا زمان درخواست لغو  آن به صورت کتبی  معتبر ميباشد.
۷-  میزان حق عضویت یا تغییر آن توسط هیأت مدیره انجمن معین می شود.

 

هیأت مدیره

۸-  اداره امور انجمن بعهده یک هیأت مدیره هفت نفری است که شش نفر آنها در مجمع عمومی سالانه انتخاب و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره دوره قبل می باشد.

۹-  اعضاء هیأت مدیره در کلیه تصمیمات و مصوبات و اقدامات هیأت مدیره مسئولیت مشترک داشته و تصمیمات انجمن تصمیم همگی آنها تلقی می شود.

۱۰ – در اولين جلسه پس از انتخابات، هيات مديره جديد از بين خود رييس، نايب رييس، دبير، خزانه دار، مسول روابط عمومي، مسول جذب منابع مالی و مسول امور فرهنگي و هنري را انتخاب مي كنند.

 

رئیس هیأت مدیره

۱۱-رئیس هیأت مدیره عهده دار ریاست جلسات هیأت مدیره، تعیین دستور جلسات هیأت مدیره، سرپرستی کمیته های فرعی و نظارت بر امور واگذار شده به اعضاء هیأت مدیره می باشد.

 

نائب رئیس

۱۲- در غیاب رئیس هیأت مدیره، نایب رئیس عهده دار وظایف او خواهد بود چنانچه رئیس و نایب رییس غایب باشند و ضرورتی باشد، سایر اعضاء هیأت مدیره مشروط به اینکه حداقل چهار نفر باشند از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس برای مدتی که رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس غایب هستند انتخاب و امور جاری انجمن را انجام می­دهند. هم چنین نایب رییس انجمن مسول پیگیری ثبت نام و شرکت در جلسات فستیوال هریتیج می باشد.

 

دبیر (منشی)

 ۱۳- وظایف دبیر انجمن عبارتند از تهیه و بایگانی منظم صورت جلسات مذاکرات و تصمیمات جلسات هیأت مدیره، قرائت صورت جلسات قبلی هیأت مدیره در ابتدای هر جلسه، نگهداری وضع حضور و غیاب اعضاء هیأت مدیره در جلسات و گردهمائیهای انجمن، انجام مکاتبات انجمن، نگهداری و بکار بردن مهر رسمی انجمن می باشد.

 

خزانه دار

۱۴- وظایف خزانه دار عبارتند از انجام کلیه امور مالی انجمن از قبیل جمع آوری و وصول کلیه در آمدها، پرداخت کلیه هزینه ها، انجام امور بانکی انجمن، واریز وجوه حاصله به حساب بانکی انجمن، صدور چک ها و امضای چک باتفاق یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره، نگهداری و تنظیم همه اسناد مالی و همه مدارک در آمدها و هزینه ها، تنظیم و نگهداری دفاتر حسابداری بطوریکه همه جزئیات امور مالی در آنها ثبت شده باشد، تهیه بیلان و تراز مالی انجمن برای ارائه به مجمع عمومی یا هر مورد دیگری که بر طبق آئین نامه لازم باشد.هم چنین خزانه دار مسئول توزیع و جمع آوری بلیت های مراسم انجمن بین مراکز فروش بلیت، بلیت آنلاین و اشخاص می باشد.

 

مسئول روابط عمومی

۱۵-  وظیفه مسئول روابط عمومی برقراری ارتباط انجمن با اعضا و علاقمندان با تایید هیأت مدیره می باشد. این امور شامل پخش اخبار انجمن، تهیه و توزیع اطلاعیه­ها و اعلامیه­های انجمن، دعوت به گردهماییها، سخنرانیها، مراسم و میهمانیهای انجمن و اموری از این قبیل می­باشد.

۱۶- در صورتي كه مسئول روابط عمومي در انجام هر يك از اموري كه به او واگذار شده است نياز به همكاري و كمك داشته باشد، با تصويب هيات مديره مي تواند از افراد خارج از هيات مديره هم درخواست همكاري نمايد.

 

مسئول جذب منابع مالي

 

۱۷- وظیفه مسئول جذب منابع مالی ، ارتباط با صاحبان كسب و كار براي جذب حاميان مالي، تهيه بسته هاي تبليغاتي براي هر يك از مراسم عمومي انجمن و پیگیری امور مربوط به تبدیل انجمن فرهنگی به مؤسسه خیریه است.

 

مسئول امور فرهنگي و هنري

 

۱۸-  وظیفه مسئول امور فرهنگی و هنری برگزاري برنامه هاي مستمر فرهنگي و هنري ، تهيه آرشيو صوتي و تصويري از كليه برنامه هاي انجمن، ارتباط با نهادهاي فرهنگي و هنري مختلف و طراحی و چاپ بلیت و پوستر برای  برنامه های انجمن است.

تبصره: طرح بلیت و پوستر و جزییات آن باید به تصویب اکثریت اعضاء هیات مدیره برسد.

 

جلسات هیأت مدیره

 

۱۹- جلسات هیأت مدیره باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل شود بدین ترتیب که رئیس هیأت مدیره با ذکر دستور جلسه و زمان و مکان آن از اعضاء هیأت مدیره برای تشکیل جلسه دعوت می­نماید. بجز جلسات ماهانه، هرگاه که رئیس هیأت مدیره لازم بداند یا هر گاه سه نفر از اعضاء هیأت مدیره درخواست کنند، رئیس هیأت مدیره به ترتیب فوق دعوت به تشکیل جلسه هیأت مدیره می­نماید.

۲۰ – جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضا هيات مديره رسميت يافته و تصميمات جلسه با راي اكثريت حاضر معتبر مي باشد.

 

۲۱- هر عضو هیأت مدیره که سه جلسه متوالی بدون داشتن عذر موجه در جلسات هیأت مدیره شرکت ننماید مستعفی محسوب خواهد شد. تشخیص موجه بودن عذر به عهده هیأت مدیره می باشد.

 

 

 

 

کمیته های همکاری

۲۲- هرگاه که هیأت مدیره برای مشاوره در امری یا برای انجام کاری نیاز به کمک و همکاری داشته باشد میتواند  کسانی از اعضاء انجمن و  یا خارج از انجمن که در آن موضوع دارای صلاحیت باشند، دعوت نماید تا در کمیته مخصوص آن امر شرکت کنند.

۲۳- نظارت بر برنامه ها و حسن اجرای فعالیت کمیته ها بر عهده کلیه اعضاء هیأت مدیره می­باشد.

۲۴- در هر کمیته حداقل یک عضو هیأت مدیره باید شرکت داشته باشد.

 

مجامع عمومی

۲۵- مجامع عمومی شامل مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

۲۶- اداره جلسات مجامع عمومي فوق العاده بر عهده هيات مديره خواهد بود، همچنين اداره جلسات مجمع عمومي سالانه نيز تا پيش از برگزاري انتخابات بر عهده هيات مديره انجمن فرهنگي خواهد بود.

 

مجمع عمومی عادی سالانه

۲۷ – مجمع عمومی عادی انجمن در پایان هر دوره در ماه سپتامبر تشکیل می­شود. زمان، مکان و دستور کار این مجمع باید حداقل تا ده روز قبل از موعد به وسایل مقتضی باطلاع کلیه اعضاء انجمن برسد. در صورت وقوع وضعیت اضطراری زمان و مکان قابل تغییر می­باشد.

۲۸ – در مجمع عمومی سالانه، ابتدا ریاست هیأت مدیره گزارش اقدامات یکساله انجمن را به اطلاع اعضاء رسانده سپس گزارش مالی انجمن توسط بازرس قانونی اعلام و به تصویب اعضا می­رسد. بدین ترتیب پایان دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره اعلام و انتخابات برای تعیین اعضاء جدید هیأت مدیره و بازرس قانونی صورت می­پذیرد.

 

مجمع عمومی فوق­العاده

۲۹- هر زمان که هیأت مدیره لازم بداند، می­تواند با ذکر علت از اعضاء انجمن برای تشکیل مجمع عمومی فوق­العاده دعوت نماید.

۳۰- هرگاه یک چهارم اعضاء انجمن  کتبا و با ذکر علت، تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بنماید رئیس هیأت مدیره موظف است از اعضاء انجمن برای تشکیل مجمع عمومی فوق­العاده دعوت نماید.

۳۱- حضور دو پنجم از اعضاء انجمن در هر مجمع عمومی سالانه یا فوق العاده برای رسمیت یافتن مجمع کافی می باشد.

۳۲- چنانچه در هر مجمع عمومی، سالانه یا فوق­العاده عده حاضرین به حد نصاب دو پنجم نرسید جلسه تعطیل می شود و  هیأت مدیره از اعضا برای تشکیل جلسه دیگری که زمان آن نباید بیش از یک هفته پس از جلسه اول باشد دعوت می نماید. جلسه اخیر با هر تعداد اعضا که حضور داشته باشند رسمیت خواهد داشت.

۳۳-  در هر مجمع عمومی فقط اعضاء رسمی انجمن که حق عضویت پرداخته و سن آنها ۱۸ سال تمام باشند حق رای دارند و حضور افراد غیر عضو علاقمند به انجمن بعنوان مستمع بدون حق رای بلامانع است.

 

انتخابات

۳۴- انتخابات هيات مديره در مجمع عمومي سالانه توسط هياتی سه نفره شامل يك نفر به عنوان رييس جلسه و دو نفر به عنوان ناظر كه از طرف هيات مديره پيشين به اعضا انجمن پيشنهاد شده و مورد تاييد اكثريت اعضا حاضر در جلسه باشند، برگزار مي شود. اعضا هيات سه نفره ذکر شده نبايد از نامزدهاي هيات مديره جديد باشند.

۳۵- هر یک از اعضاء انجمن که واجد شرط سنی ذکر شده در بند ۳۱ باشند، می­توانند به عنوان نامزد در انتخابات هیأت مدیره شرکت نماید.

۳۶-  کلیه نامزدهای هیأت مدیره ترجیحاً آمادگی خود را تا ده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه با ارسال ایمیل به اطلاع انجمن برسانند. در غیر اینصورت ثبت نام کاندیداها در زمان برگزاری انتخابات صورت می پذیرد.

۳۷-چنانچه هر یک از نامزدهای ذکر شده در بند ۳۳ قادر به حضور در انتخابات نباشند بایستی موضوع را کتباً به انجمن اعلام تا نام ایشان در لیست نامزدها جهت رأی گیری اعلام گردد.

۳۸- انتخابات سالانه برای تعیین شش نفر از اعضاء جدید هیأت مدیره برگزار شده و نفر هفتم طبق ماده ۸، یکی از اعضاء هیأت مدیره قبلی (بدون نیاز به شرکت در انتخابات) می­باشد.

تبصره: چنانچه به هر دلیل هیچ یک از اعضا داوطلب حضور مجدد در هیات مدیره جدید نباشند رای گیری برای انتخاب هفت نفر صورت می­پذیرد.

۳۹- راي گيري صرفا از اعضا حاضر در جلسه انجام مي شود.

۴۰-  پس از رای­گیری و شمارش آرا صورت جلسه مجمع و نتیجه انتخابات توسط رییس و ناظرین جلسه تنظیم وبه امضاء ایشان می رسد.

 

واگذاری امور انجمن به هیأت مدیره جدید

۴۱-  بلافاصله پس از انتخابات در یک جلسه مشترک اعضاء هیأت مدیره قبلی، کلیه اسناد و مدارک اداری و مالی، موجودیهای بانکی و صندوق، صورت اموال انجمن، فهرست اسامی و نشانیهای اعضاء و غیره را طی صورت مجلسی که به امضاء هر دو هیأت رسیده باشد تحویل هیأت مدیره جدید می­نمایند.

 

بازرس قانونی، بازرسی قانونی و سال مالی

۴۲- در مجمع عمومی سالانه یک نفر عضو انجمن یا غیر عضو به عنوان بازرس قانونی انجمن با رای اکثریت انتخاب می شود که وظیفه او تطبیق عملیات هیأت مدیره با موارد قانونی، مصوبات مجامع عمومی و اساسنامه انجمن و گزارش به مجامع عمومی و دعوت از مجامع عمومی فوق العاده به درخواست حداقل یک سوم اعضاء انجمن و رسیدگی به اسناد مالی و حساب های هزینه و درآمد انجمن و تایید گزارش مالی پایان دوره می باشد.

۴۳- هر یک از اعضاء هیأت مدیره می تواند هرگاه که بخواهد حساب ها و اسناد مالی مربوط به همان دوره انجمن را رسیدگی نماید.

۴۴- هر عضو انجمن می تواند با تسلیم تقاضای کتبی به هیأت مدیره و تعیین وقت مناسب، دفاتر حسابداری و اسناد مالی انجمن را بازرسی کند.

۴۵- سال مالی از روز اول ماه سپتامبر هر سال تا پایان روز سی و یکم آگوست سال بعد می­باشد.

 

پاداش و دستمزد

۴۶- در ازاء خدماتی که اعضاء هیأت مدیره یا اعضاء کمیته­ها یا اعضاء انجمن ارائه میدهند هیچگونه پاداش و دستمزد پرداخت نمی شود.

 

اصلاح و تغییر اساسنامه

۴۷- هر گونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه انجمن باید در یک مجمع عمومی فوق العاده مطرح و تصویب گردد.

 

دانلود متن اساسنامه

347 پاسخ
 1. furtdsolinopv
  furtdsolinopv says:

  Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and net and this is actually annoying. A good site with exciting content, this is what I need. Thank you for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 2. survivalist game steam
  survivalist game steam says:

  You actually make it appear so easy along with your presentation however I find this topic to be actually one thing which I feel I might never understand. It seems too complicated and extremely extensive for me. I’m having a look ahead on your next publish, I will attempt to get the grasp of it!

 3. minecraft
  minecraft says:

  Pretty component to content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to claim that I get in fact loved account your
  blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds or even I achievement you get admission to constantly rapidly.

 4. minecraft
  minecraft says:

  hello!,I love your writing so so much! proportion we keep in touch extra
  about your article on AOL? I need a specialist on this
  space to resolve my problem. May be that’s you! Looking ahead to look you.

 5. minecraft free download 2018
  minecraft free download 2018 says:

  The other day, while I was at work, my sister stole my apple ipad and
  tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.

  I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 6. Health Benefits of Coconut Oil
  Health Benefits of Coconut Oil says:

  Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be
  a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83
  views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 7. Coconut Oil Benefits
  Coconut Oil Benefits says:

  Awesome blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything.

  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so
  many choices out there that I’m totally confused .. Any recommendations?

  Appreciate it!

 8. Coconut Oil Benefits
  Coconut Oil Benefits says:

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to
  be actually something that I think I would never understand.

  It seems too complicated and very broad for me.

  I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 9. Health Benefits of Coconut Oil
  Health Benefits of Coconut Oil says:

  Excellent article. Keep writing such kind of info on your
  page. Im really impressed by your blog.
  Hello there, You have performed an incredible job.
  I’ll certainly digg it and in my opinion suggest to my friends.

  I am sure they will be benefited from this website.

 10. Coconut Oil
  Coconut Oil says:

  Hello there, I found your web site via Google whilst looking for a
  comparable matter, your site came up, it appears to be like good.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply was aware of your weblog thru Google, and located
  that it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels.
  I will appreciate in the event you proceed this in future.
  Numerous other people will probably be benefited from your writing.
  Cheers!

 11. Coconut Oil Benefits
  Coconut Oil Benefits says:

  Having read this I believed it was very informative.

  I appreciate you taking the time and effort to put this informative
  article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading
  and posting comments. But so what, it was still
  worth it!

 12. Benefits of Coconut Oil
  Benefits of Coconut Oil says:

  It’s appropriate time to make a few plans for the long run and it is time to be happy.
  I’ve learn this post and if I may just I wish to counsel you few interesting issues or tips.
  Perhaps you can write next articles relating to this article.
  I want to learn even more things about it!

 13. Health Benefits of Coconut Oil
  Health Benefits of Coconut Oil says:

  I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and engaging, and let me tell
  you, you have hit the nail on the head. The issue is something too few folks are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy I came across this during my search for
  something concerning this.

 14. Coconut Oil Benefits
  Coconut Oil Benefits says:

  you’re in reality a just right webmaster. The website loading speed is incredible.
  It sort of feels that you are doing any distinctive trick.
  Moreover, The contents are masterpiece. you’ve done a great process in this matter!

 15. descargar facebook
  descargar facebook says:

  I was curious if you ever considered changing the layout of your
  site? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect
  with it better. Youve got an awful lot of text for only
  having one or 2 pictures. Maybe you could space it
  out better?

 16. descargar facebook
  descargar facebook says:

  You are so cool! I do not think I’ve read something like that before.

  So great to find another person with a few unique thoughts on this
  issue. Seriously.. thanks for starting this up. This website is something that’s needed on the internet, someone with a little originality!

 17. Quest Protein Bars
  Quest Protein Bars says:

  I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a
  blog that’s both equally educative and entertaining, and without
  a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something which not enough men and women are speaking intelligently
  about. I’m very happy that I stumbled across this in my
  hunt for something relating to this.

 18. Quest Bars Cheap
  Quest Bars Cheap says:

  We are a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
  Your web site provided us with helpful info to work on.
  You’ve done an impressive task and our entire community can be
  grateful to you.

 19. Sling TV
  Sling TV says:

  Great post. I was checking continuously this weblog and I’m inspired!

  Very useful information specifically the closing phase
  🙂 I take care of such info much. I used to be looking for
  this particular information for a long time. Thank you and good luck.

 20. Sling TV
  Sling TV says:

  hey there and thank you for your info – I’ve definitely
  picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this site, since I experienced to reload the website many
  times previous to I could get it to load properly.

  I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I am complaining, but sluggish loading instances times
  will sometimes affect your placement in google
  and could damage your high-quality score if
  advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this
  RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective interesting content.
  Ensure that you update this again very soon.

 21. Sling TV
  Sling TV says:

  We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your web site offered us with valuable info to work
  on. You’ve done a formidable job and our entire
  community will be thankful to you.

 22. Sling TV
  Sling TV says:

  I am curious to find out what blog system you’re working with?
  I’m having some small security issues with my latest blog and I would like to find something more secure.
  Do you have any suggestions?

 23. Sling TV
  Sling TV says:

  I’m not sure the place you’re getting your info, however good topic.
  I needs to spend some time learning more or figuring out more.
  Thank you for great information I was looking for
  this info for my mission.

 24. What Equipment is Needed for Sling TV
  What Equipment is Needed for Sling TV says:

  Hi there, I discovered your site by the use of Google whilst searching for a similar topic, your web site got here up, it seems good.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, simply became alert to your blog via
  Google, and found that it’s truly informative.
  I am going to watch out for brussels. I’ll be
  grateful in case you proceed this in future. Numerous other people will likely be benefited from your writing.
  Cheers!

 25. What Equipment is Needed for Sling TV
  What Equipment is Needed for Sling TV says:

  Hi, I believe your blog could be having internet browser compatibility
  issues. When I take a look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it has
  some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up!
  Aside from that, wonderful website!

 26. descargar facebook
  descargar facebook says:

  I truly love your website.. Very nice colors & theme. Did you build
  this web site yourself? Please reply back as I’m wanting to create
  my own personal blog and would love to learn where you got this
  from or what the theme is called. Cheers!

 27. minecraft
  minecraft says:

  Hey There. I found your weblog the usage of msn. That is a very well
  written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to learn more of your useful info.

  Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

 28. minecraft
  minecraft says:

  Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of
  the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a
  linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and
  both show the same outcome.

 29. tinyurl.com
  tinyurl.com says:

  I will immediately grab your rss feed as I can not find your
  email subscription link or newsletter service. Do you’ve any?
  Kindly let me recognise so that I may subscribe.

  Thanks.

 30. minecraft
  minecraft says:

  Hello, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I’m attempting
  to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 31. minecraft
  minecraft says:

  Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having
  problems finding one? Thanks a lot!

 32. minecraft
  minecraft says:

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious
  what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a
  pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% positive.
  Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Kudos

 33. tinyurl.com
  tinyurl.com says:

  I just like the helpful information you supply to your articles.

  I will bookmark your weblog and check once more right here
  frequently. I am relatively certain I’ll be informed a lot of
  new stuff proper right here! Good luck for the following!

 34. minecraft
  minecraft says:

  What i do not understood is in reality how you are no longer really much more neatly-preferred than you may be now.
  You’re very intelligent. You understand thus considerably in relation to this topic,
  made me for my part consider it from so many numerous
  angles. Its like women and men aren’t fascinated except
  it is one thing to do with Lady gaga! Your individual stuffs nice.
  At all times deal with it up!

 35. minecraft
  minecraft says:

  Excellent post. I used to be checking continuously this weblog and I’m impressed!
  Very helpful info specially the final phase :
  ) I handle such information much. I was seeking this particular information for a very long time.
  Thank you and good luck.

 36. tinyurl.com
  tinyurl.com says:

  I really like your blog.. very nice colors &
  theme. Did you make this website yourself or did you hire someone
  to do it for you? Plz respond as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from.
  kudos

 37. tinyurl.com
  tinyurl.com says:

  With havin so much content do you ever run into
  any problems of plagorism or copyright infringement?

  My website has a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced
  but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any
  solutions to help stop content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

 38. law firm web design - LFWD
  law firm web design - LFWD says:

  It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it! Attorney SEO for Local Visibility and New Clients http://bit.ly/2R4LVQI

 39. minecraft
  minecraft says:

  Appreciating the persistence you put into your site and detailed information you offer.
  It’s nice to come across a blog every once in a
  while that isn’t the same out of date rehashed information. Excellent read!
  I’ve saved your site and I’m adding your
  RSS feeds to my Google account.

 40. minecraft
  minecraft says:

  I was recommended this web site by means of my cousin. I am no longer
  positive whether or not this put up is written via him
  as no one else realize such distinctive about my
  trouble. You are wonderful! Thank you!

 41. minecraft
  minecraft says:

  Hey there! This post could not be written any better!
  Reading through this post reminds me of my old room mate!

  He always kept talking about this. I will forward
  this article to him. Pretty sure he will have a good read.
  Thank you for sharing!

 42. minecraft
  minecraft says:

  Excellent pieces. Keep writing such kind of info on your page.
  Im really impressed by it.
  Hi there, You have performed a fantastic job. I’ll certainly
  digg it and for my part recommend to my friends. I am sure
  they’ll be benefited from this website.

 43. gamefly
  gamefly says:

  Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things
  to enhance my website!I suppose its ok to use a
  few of your ideas!!

 44. gamefly
  gamefly says:

  This is the perfect webpage for anybody who would like to find
  out about this topic. You know a whole lot its almost tough to
  argue with you (not that I personally will need to…HaHa).
  You certainly put a new spin on a topic which has been written about for decades.
  Excellent stuff, just excellent!

 45. gamefly
  gamefly says:

  Thanks for finally writing about >اساسنامه انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون (مصوب 13 سپتامبر 2015) – IHSE <Loved it!

 46. g
  g says:

  What’s up, this weekend is nice in favor of me, for the reason that this moment
  i am reading this enormous informative piece of writing here at my home.

 47. g
  g says:

  It is the best time to make some plans for the future and it’s time to
  be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice.

  Maybe you can write next articles referring to this article.

  I want to read even more things about it!

 48. g
  g says:

  Hey there! This post couldn’t be written any better!

  Reading through this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this post to him.
  Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

 49. how to download minecraft free
  how to download minecraft free says:

  Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

 50. download minecraft free
  download minecraft free says:

  Howdy would you mind letting me know which webhost you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and
  I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a honest price?
  Thank you, I appreciate it!

 51. download minecraft pc
  download minecraft pc says:

  you are actually a good webmaster. The web site loading velocity is amazing.
  It seems that you are doing any unique trick. Also, The contents are
  masterwork. you’ve performed a wonderful job in this matter!

 52. gamefly free trial 2019 coupon
  gamefly free trial 2019 coupon says:

  Just want to say your article is as astounding.

  The clearness in your post is simply spectacular and i can assume
  you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your
  RSS feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please continue the gratifying work.

 53. playstation 4 best games ever made 2019
  playstation 4 best games ever made 2019 says:

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
  of any widgets I could add to my blog that automatically tweet
  my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was
  hoping maybe you would have some experience with something like
  this. Please let me know if you run into anything. I truly
  enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 54. plenty of fish dating site
  plenty of fish dating site says:

  This design is wicked! You definitely know how to keep a reader amused.

  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 55. how to get help in windows 10
  how to get help in windows 10 says:

  Hi there I am so happy I found your blog, I really found you by error, while I was searching
  on Aol for something else, Anyhow I am here now and
  would just like to say thank you for a tremendous post
  and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to read through it all at the moment but I have bookmarked
  it and also added in your RSS feeds, so when I have time I
  will be back to read more, Please do keep up the superb b.

 56. natalielise
  natalielise says:

  Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.

  I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your
  useful information. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.
  pof natalielise

 57. swinger website
  swinger website says:

  I’m also writing to let you understand what a fine discovery my wife’s girl had reading yuor web blog. She learned a lot of issues, most notably how it is like to have an excellent teaching heart to get the others just understand several problematic subject areas. You actually did more than my expectations. Many thanks for distributing these invaluable, healthy, explanatory as well as cool thoughts on that topic to Julie.

 58. dating site
  dating site says:

  Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?

  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Appreciate it!

 59. Newborn Photography Surrey BC
  Newborn Photography Surrey BC says:

  Appreciating the time and effort you put into your website and detailed information you provide. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed material. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 60. descargar facebook
  descargar facebook says:

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage?
  My website is in the very same niche as yours and my visitors would certainly benefit from
  some of the information you present here. Please let me
  know if this alright with you. Thank you!

 61. preteur particulier
  preteur particulier says:

  Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a weblog site? The account helped me a acceptable deal. I have been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright transparent idea

 62. minecraft games
  minecraft games says:

  Hi there just wanted to give you a quick heads up. The text
  in your article seem to be running off the screen in Firefox.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know.

  The style and design look great though! Hope you get
  the problem fixed soon. Kudos

 63. minecraft games
  minecraft games says:

  Hello there, I found your web site by the use of Google while
  searching for a comparable topic, your site got here up, it seems great.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply become alert to your weblog through Google, and found
  that it is truly informative. I am going to watch
  out for brussels. I will appreciate for those who proceed this
  in future. Many other people might be benefited
  out of your writing. Cheers!

 64. quest bars cheap
  quest bars cheap says:

  This is the perfect blog for everyone who hopes to find out
  about this topic. You know so much its almost tough
  to argue with you (not that I personally would want to…HaHa).
  You definitely put a new spin on a subject which has
  been written about for many years. Wonderful stuff,
  just excellent!

 65. Crave Canada
  Crave Canada says:

  Hey There. I discovered your blog the use of msn. This is a very neatly written article. I’ll be sure to bookmark it and return to learn more of your helpful info. Thank you for the post. I will definitely return.

 66. minecraft games
  minecraft games says:

  Howdy! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us valuable information to work on. You have done a wonderful job!

 67. cheap sex toys
  cheap sex toys says:

  cheap sex toys
  I done and do both but I personally prefer giving oral/recieving oral seperately.

  I like the idea of mutual pleasure that comes with 69 but I feel like I am able to do
  much much more when we aren in that kind of position. Plus I do getI done and do both but I personally prefer giving oral/recieving oral seperately.
  One neighbor David A. Patton was so upset about the hump, he confronted Carr and was charged with misdemenor assault.
  His trial was set for Thursday.

  best fleshlight Specifications: You receive one pair of neoprene cuffs.
  These cuffs are lined with neoprene and use a Velcro closure.
  One cuff includes a quicklink snap so that you can connect the cuffs from each other.
  From men, women, blacks, whites, dogs, cats, frogs.
  From ANYTHING. Love is good and beautiful. The wife of an engineer
  and the mother of two, Dr. Westheimer admits to being a fanatic about contraception. Her attitude was strengthened, she says, by years of working with pregnant teen agers at Planned Parenthood.
  best fleshlight

  Male masturbator Mystery deepens. The mystery surrounding
  the death of a former Army officer who helped spearhead the campaign to build the Vietnam Veterans Memorial has only deepened in the days since his body was
  discovered in a Delaware landfill. Witnesses say a disheveled and disoriented Wheeler was seen in a parking garage in downtown Wilmington. Why the hell would
  one even need to make a whole song about “gosh its hard to get sex from women I know they want it but they just won let me!”.

  No, it pretty simple that if a woman actually wants it they would let you.
  If they don want it, or they stop wanting it
  during anytime in sex they allowed to tell you so.
  Male masturbator

  wolf dildo I am terrified that I won’t be able to make this stop.
  I have been hesitant to approach a doctor, partly because I am
  afraid that what I have to say will be dismissed or taken too lightly given my age, and partly because I
  don’t know how I would explain being referred to a mental health specialist to my mother, who would likely
  assume the worst given prior experiences with close family suffering
  from disorders. I would greatly appreciate another take on this as well as any advice or knowledge anyone has
  to offer.. wolf dildo

  wolf dildo If I saw pre ejaculate or had an erection, I started to blame
  myself. I thought that if I did something before it, such as read a book, that now
  I can’t do it. Basically, I was really nervous about such things like erection or pre ejaculate from both spiritual and mental viewpoints..
  Meaning, they are very respectful of previous partners, and will likely be that way
  with you if you were to breakup. Although, there ARE
  times when you should be wary. You are his girlfriend now
  not her. wolf dildo

  fleshlight sale Another time we were in the shower and he slipped and fell with me on top of him.
  LOL. The bed was sqeaking and shaking. Plus, mixing and matching methods like condoms and hormonal pills can keep all
  your bases covered. So how do we get condoms back in play?Condoms are a great way to avoid
  pregnancy and STIs, but there is risk for user error.
  You can review the in depth steps to using a condom properly here at Scarleteen, and I’ve
  got a trick for you, too fleshlight sale.

 68. bonuses
  bonuses says:

  Thank you for another wonderful post. Where else may just anyone get that kind of information in such an ideal manner of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I’m at the look for such information.

 69. quest bars cheap
  quest bars cheap says:

  Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple adjustements
  would really make my blog stand out. Please
  let me know where you got your theme. Cheers

 70. important source
  important source says:

  Admiring the persistence you put into your site and in depth information you provide. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material. Fantastic read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 71. learn more here
  learn more here says:

  Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very helpful info specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this certain info for a very long time. Thank you and best of luck.

 72. quest bars cheap
  quest bars cheap says:

  I was wondering if you ever considered changing the page layout
  of your site? Its very well written; I love what youve got to
  say. But maybe you could a little more in the way
  of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures.
  Maybe you could space it out better?

 73. plenty of fish dating site
  plenty of fish dating site says:

  Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you could be a great author.
  I will make certain to bookmark your blog and will eventually come back at
  some point. I want to encourage you to ultimately continue your great
  work, have a nice evening!

 74. the coconut oil
  the coconut oil says:

  I’m now not sure where you are getting your info, however good topic.

  I must spend some time studying more or understanding more.
  Thanks for magnificent information I was on the lookout
  for this information for my mission.

 75. tinyurl.com
  tinyurl.com says:

  It’s appropriate time to make some plans for the future and
  it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or advice.
  Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I desire to read even more things about it!

 76. tinyurl.com
  tinyurl.com says:

  I used to be suggested this web site by way
  of my cousin. I’m no longer sure whether or not this put
  up is written by means of him as no one else understand such unique about my trouble.
  You’re incredible! Thanks!

 77. plenty of fish dating site
  plenty of fish dating site says:

  Awesome blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own site soon but I’m a little
  lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go
  for a paid option? There are so many options out there that
  I’m completely overwhelmed .. Any recommendations? Thank
  you!

 78. mobile legends hack
  mobile legends hack says:

  hello there and thank you for your information – I have definitely picked up something new from right here.
  I did however expertise a few technical issues using this site, as I experienced to
  reload the website many times previous to I could get it to load
  correctly. I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your
  placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective intriguing content.
  Make sure you update this again very soon.

 79. ps4 games
  ps4 games says:

  I’m really enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant
  for me to come here and visit more often.
  Did you hire out a developer to create your theme? Superb work!

 80. ps4 games
  ps4 games says:

  Good day! I know this is kinda off topic
  however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or
  maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My blog discusses a lot of the same subjects
  as yours and I think we could greatly benefit from each
  other. If you might be interested feel free
  to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you!
  Awesome blog by the way!

 81. ps4 games
  ps4 games says:

  Do you mind if I quote a few of your articles as long as I
  provide credit and sources back to your site? My website is in the exact same
  niche as yours and my users would really benefit from a
  lot of the information you present here. Please let me know if this okay
  with you. Thank you!

 82. pulsa via paypal
  pulsa via paypal says:

  Hi there, i read your blog occasionally and i
  own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam remarks?
  If so how do you prevent it, any plugin or anything
  you can recommend? I get so much lately it’s driving me insane so
  any help is very much appreciated.

 83. ps4 games
  ps4 games says:

  This design is spectacular! You definitely know how to keep a
  reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my
  own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really enjoyed what
  you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.